Manocanh tóc giả chịu nhiệt học làm tóc

250.000,00

Chiều dài tóc:
Tóc tổng hợp 28 inch
Liệu tóc:
Tóc tổng hợp, sợi nhiệt độ cao
texture:
Thực hành đầu giả
Tính năng:
với Wig
Màu tóc:
Có thể được tùy chỉnh
tên:
Thẩm Mỹ Mannequin Head
Sử dụng:
cho Thợ làm tóc, thợ cắt tóc, làm đẹp trang điểm
Chất liệu:
cao su
Tên mặt hàng:
Thẩm Mỹ Mannequin Head
giới tính:
đàn bà
Màu tóc:
đen Màu
Trụ sở vật chất:
cao su
Loại nộm:
đầu
Mô hình cao:
24cm Đào tạo Thực hành Head
Kích thước:
24 cm

Support