Showing all 8 results

Manocanh tóc giả được làm từ sợi tổng hợp chịu nhiệt độ cao, được sử dụng dạy cắt tóc, uốn nhiệt độ cao, học tết tóc ở các salon tóc và cá nhân.

250.000,00

https://www.facebook.com/cafebiz.vn/videos/1663836976977411/